SOCIAL MEDIA

Päivänselvä palveluseteli

Päivänselvä palveluseteli on Julkisten palveluiden palvelumuotoilu -kurssilla parityönä tehty asiakascase, jonka tarkoituksena oli kehittää Tornion kaupungin palvelusetelitoimintaa asiakkaiden näkökulmasta ja selvittää heidän ajatuksiaan sähköiseen palveluseteliin siirtymisestä. Työn tilaajana ja yhteistyökumppanina toimi Pohjois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen (POSKE).

Kehittämistyötä varten haastattelimme viittä torniolaista palveluseteliasiakasta ja haastattelujen pohjalta visualisoimme asiakkaan palvelupolun helposti ymmärrettävään muotoon. Haastatteluaineistoa analysoidessa havaitsimme asiakkailla olleen monenlaisia väärinymmärryksiä sekä liian vähäistä tietoa palvelusetelistä ja sen mahdollisuuksista. Näiden pohjalta muotoilimme kaksi kehittämistyötä ohjaavaa design driveria:

  • Palvelusetelin ohjeistus asiakaslähtöisemmäksi
  • Väärinkäsitysten ennaltaehkäiseminen

Design drivereiden avulla nostimme palvelupolusta esiin asiakkaiden kokemat ongelmakohdat ja esitimme niihin ratkaisuehdotuksia sekä niiden konkreettisia toteutustapoja.

Koko työ löydettyine ongelmineen ja ratkaisuehdotuksineen on luettavissa Sosiaalikollegan verkkosivuilla: http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/virtu-fi-hanke/kayttokokemukset/asiakkaat_palveluseteli.pdf

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.